Wielka aukcja obrazów z II Międzynarodowego Pleneru Malarskiego ŁĘCZYCKIE LATEM MALOWANE - 8 grudnia g. 18.00, sala widowiskowa Domu Kultury w Łęczycy. Zapraszamy!      *     Więcej informacji w zakładce AKTUALNOŚCI --> ZAPROSZENIA.